Uvjeti objavljivanja

UVJETI OBJAVLJIVANJA ZA AUTORE

Dragi autori knjiga!
Zahvaljujemo Vam što koristite usluge naše mrežne knjižare HRDemos eKnjige!

Ovi “Uvjeti objavljivanja” predstavljaju pravno obvezujući ugovor sklopljen između Vas kao autora knjige, bilo osobno ili u ime nekog entiteta („Autor“) i HRdemos eKnjige, mrežne knjižare u vlasništvu Atheling Soft d.o.o. Mostar („AS“), u vezi s Vašim objavljivanjem autorskih djela („Djelo”) u mrežnoj knjižari putem mrežne stranice www.hrdemos.org.

OPĆENITO

 • Autor želi da AS objavi Djelo i daje AS-u neekskluzivno pravo uređivanja, oblikovanja, digitalizacije, oglašavanja, distribucije, prodaje i isporuke Djela na bilo koji način koji AS smatra primjerenim, i daje AS-u pravo na distribuciju Djela po cijelom svijetu, prikuplja sav novac za Djela koje prodaje AS; AS se slaže da će autoru plaćati naknade.
 • Autor je odgovoran da nam pošalje svoje Djelo u digitalnom obliku, ili u tiskanom, ukoliko Autor ne posjeduje Djelo u digitalnom obliku. Troškove prijenosa Djela iz tiskanog u digitalni oblik snosi AS.
 • AS zadržava pravo na
  • skeniranje, pretvaranje ili na druge načine prevođenja tiskane verzije naslova od koje je Autor namjeravao da učini e-knjigu, uključujući bez ograničenja bilo koji tekst, informacije, podatke, software, fotografije, grafikone, videozapise, slova, grafiku, glazbe, zvukove i drugog materijala koji se u njima nalazi, u e-knjigu, u obliku pogodnom za prodaju, distribuciju, marketing, prikazivanje i promociju takve e-knjige putem AS-a,
  • pohranu e-knjige na poslužiteljima koje hostira AS ili su u njihovo ime,
  • indeksiranje i katalogiziranje e-knjige; i
  • korištenje e-knjige kako je ovdje navedeno.
 • AS zadržava pravo učiniti e-knjige dostupnima za prodaju, marketing, prikazivanje, distribuciju, i promociju u cijelome svijetu.
 • AS zadržava pravo odrediti izgled svih on-line prezentacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, digitalni marketing i izgled e-knjiga.
 • AS zadržava pravo distribucije i prikazivanja putem preuzimanja svih elemenata e-knjige i do dvadeset posto (20%) sadržaja e-knjige (neekskluzivno prednjim dijelovima e-knjige) besplatno kao uzorak.
 • AS zadržava pravo, prije opće komercijalne distribucije, distribuirati ili omogućiti besplatnu distribuciju nekim zaposlenicima AS kopije svake e-knjige u bilo kojem obliku za potrebe testiranja elektroničke distribucije takvih e-knjiga u takvom formatu.
 • AS zadržava pravo izmijeniti bilo koji dio ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku 30-dnevnom elektroničkom obavijesti autoru. Te izmjene uključuju, ali nisu ograničene na, vrijeme, strukturu plaćanja naknade, akcije, posebne ponude. Sve će se izmjene i dopune smatrati prihvaćenima ako AS ne primi pismeni zahtjev za raskidom ugovora u roku od 30 dana od obavijesti. Sve su izmjene i dopune obvezujuće i zamjenjuju sve prethodne Uvjete i odredbe. U slučaju da se Autor ne složi s bilo kojom promjenom, isključivi pravni lijek je osigurati ukidanje svih Uvjeta i odredbi i objavljivanje njihovog djela, uz obavijest Autoru u pisanom obliku, u roku od 30 dana.
 • AS zadržava pravo utvrditi sniženu cijenu za sve kupce, uz prethodnu pismenu suglasnost Autora.
 • AS neće biti odgovoran za pogreške u knjizi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravopisne pogreške, gramatiku, interpunkciju, stil, oštećene datoteke, pogreške u računalnom oblikovanju i nedostajuće fontove.
 • AS zadržava pravo odbiti bilo koje djelo iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.
 • AS zadržava pravo na plasiranje djela na tržište metodama koje smatra prikladnim za plasiranje i distribuciju knjige širom svijeta.
 • Izvješća o prodaji autoru će se dostavljati mjesečno samo putem e-pošte.
 • Razdoblje zarade od autorskih prava bit će navedeno na izvješću.
 • Isplate autorskih naknada autoru se plaćaju samo preko banke. AS će platiti tantijeme kada i samo nakon što ukupan iznos za autorski honorar premaši iznos minimalne mirovine u Federaciji BiH za mjesec prosinac prethodne godine, ili najmanje jednom godišnje.
 • AS nije odgovoran za, ali će nastojati vratiti Autoru sva Djela dostavljena u tiskanom obliku.

ODGOVORNOST AUTORA

 • Autor tvrdi da je on ili ona jedini autor Djela, vlasnik autorskih prava i svih sadržaja Djela i ima punu ovlast za sklapanje ovog Ugovora; da se on ili ona nije upuštao u plagijat u pogledu Djela; te da je Autor, ako predaje Djelo koje uključuje bilo koji sadržaj koji ne potječe od Autora ili nad kojim Autor nije vlasnik autorskih prava, dobio pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava za upotrebu bilo kojeg takvog materijala, i da će sve takve uporabe biti zabilježene u djelu.
 • Autor jamči AS-u da je Djelo točno, da ne krši nečiju privatnost, da nije štetno, nepristojno, klevetničko, ili na bilo koji drugi način u suprotnosti sa zakonima, i nadalje se slaže da AS ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz bilo kakvih parnica koje proizlaze iz objavljivanja Djela.
 • Autor nadalje garantira AS da Djelo, ako je fikcija, ne uključuje ime i / ili sličnost bilo koje stvarne osobe, žive ili mrtve; i da svi likovi u izmišljenom Djelu koji su možda izvedeni od stvarnih osoba imaju izmijenjena imena i izmijenjene fizičke atribute, tako da negiraju bilo kakvu sličnost ili sličnost između stvarne osobe, mjesta ili događaja i izmišljenog lika ili mjesta, s izuzetkom povijesnih činjenica, brojki, mjesta, događaja itd., kako je uređeno zakonima i propisima o autorskim pravima.
 • Autor se slaže da AS neće ni na koji način steći vlasništvo nad Djelom i da je autor slobodan nastaviti svaku izdavačku djelatnost koja ne uključuje upotrebu imena ili logotipa AS-a.
 • Autor daje AS-u pravo pružanja usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, svjetsku distribuciju e-knjiga, oglašavanje, i prodaju.
 • Autor se slaže da AS nije odgovoran za uređivanje, pogrešno pisanje, prepisivanje, numeriranje stranica, indeksiranje, pregled ili bilo koje druge pogreške u djelu.
 • Autor razumije da će AS uzeti autorsku datoteku digitalne knjige i potruditi se popraviti sve očite probleme koji proizlaze iz prijenosa datoteke u AS sustave prije nego što autoru pošalje prvi dokaz; te da će se sve promjene koje se naknadno izvrše na e-knjizi, bez obzira na njihovo podrijetlo, izvršiti besplatno na zahtjev autora.
 • Autor zadržava pravo da prekine prodaju Djela preko AS-a putem pismene obavijesti AS-u i potvrđuje da AS nije odgovoran za kopije Djela koje su već prodane i / ili distribuirane na tržištu.
 • Autor je dužan kontaktirati AS u slučaju da pravovremeno ne dobije izvješće putem e-pošte.
 • Autor je dužan pravovremeno obavijestiti AS o svakoj promjeni adrese stanovanja, adrese e-pošte i drugih kontakt podataka.

ODREĐIVANJE CIJENA

 • Autor određuje cijenu e-knjige. Kataloška cijena koju nam dostavite u ovom se Ugovoru naziva Vaša “Autorska cijena”.
  AS će odrediti konačnu prodajnu cijenu e-knjige tako da na autorsku cijenu doda 20% (dvadeset posto) marže, i PDV (VAT) sukladno važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.
 • Konverzija valuta. Možemo prodavati Vašu knjigu u više valuta. Kada to učinimo, katalošku cijenu koju predate možemo pretvoriti u druge valute (“valuta prodaje”) po tečaju koji odredimo prema tečajevima banke. Povremeno možemo ažurirati pretvoreni cjenik kako bi odražavao trenutni tečaj. Za potrebe izračuna autorskih naknada, pretvorena cijena u valuti prodaje bit će Vaša cijena po cijeni kada nudimo i prodajemo Vašu knjigu u valuti prodaje.
 • AS potiče autore na određivanje niskih cijena Djela, osobito povijesnih, i preporučuje da od više Djela jednog autora bude i besplatnih po mogućnosti, ali ih ne ograničava u određivanju cijena.

KONTAKT

Autori mogu kontaktirati AS u vezi objavljivanja Djela putem kontakt obrasca ili ostalih komunikacijskih kanala izlistanih na mrežnoj stranici


Ugovor o objavljivanju – distribuciji knjiga (pdf)
Video uputa – potpisivanje ugovora