BOSANSKA KNJIGA MRTVIH – Ljudski gubici u Bosni i Hercegovini 1991-1995

FREE

Podijeli

Opis

ZAHVALE
Kao zainteresirani pojedinac zahvaljujem autoru i svim njegovim suradnicima na ovom iznimnom djelu.
Tijekom više od desetljeća nakon predstavljanja popisa u obliku knjige i baze podataka dostupne na mreži, mogli smo svjedočiti vrijednosti ovog djela u sprječavanju krivotvorenja broja žrtava, najčešće u političke svrhe.
Autor je o zloupotrebama žrtava pisao na stranicama 17. – 30., svezak/tom I.
Na sličnom tragu su i neki drugi autori povijesnih knjiga. Kao primjer ću navesti zaključak iz knjige “Transverzala zla“, autora don Josipa Galića.

DRUGAČIJI STAVOVI
Autor je na stranici 193., svezak I, iznio jednu tešku optužbu, sa kojom se kao sudionik događanja nikako ne mogu složiti. Moji stavovi su oblikovani osobnim doživljajima, sjećanjima, doživljajima moje dvojice braće, također ratnih veterana, te povijesnim knjigama čiji su autori stručnjaci iz nekoliko institucija u Republici Hrvatskoj.
Stoga, kao protutežu iznesenom autorovom stavu, preporučujem i čitanje nekoliko knjiga u kojima se događanja mogu sagledati i iz drugačije perspektive:

1. UZROCI RATA, BOSNA I HERCEGOVINA OD 1980. DO 1992. GODINE, Ivica Lučić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013.
2. DOMOVINSKI RAT I ZLOČINI NAD HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI 1991. – 1995., Davor Marijan/Ante Nazor/Zlatan Mijo Jelić/Petar Kolakušić, Hrvatska zvona/Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb/Mostar 2020. (svezak I) (svezak II)
3. U ZASJEDI DEZINFORMACIJA: INFORMACIJSKE OPERACIJE U MEDIJSKOM PRIKAZU DOMOVINSKOG RATA, Roman Domović, HMDCDR, Zagreb, 2020.
4. SPOMENICA POGINULIM I NESTALIM BRANITELJIMA HVO, glavni urednik Šimun Musa, Solvej, Mostar, 2000.

Citat autora:
“Godina intenzivnih sukoba ARBiH i HV- HVO bila je 1993. godina, a naročito u općinama Jugozapadnog dijela regiona, općine Vitez, Busovača, Travnik, Novi Travnik, dok su na Sjeveroistoku u području općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići bili intenzivni sukobi ARBiH i JNA-VRS. Dodaju li se ovome i općine Gornji Vakuf i Bugojno u slivu Vrbasa, 1993. godina je bila ključna za dalje odvijanje rata i sudbinu cijele zemlje, jer su se na prostoru Centralne Bosne sredinom 1993. godine pokušale definitivno iscrtati granice između Velike Srbije i VELIKE HRVATSKE.”
BKM I, str. 193

ANALIZA PODATAKA

Na stranicama 107.-210., svezak I, mogu se naći brojne analize popisa žrtava.
Stoga ću dodati samo par analiza popisa kako bi se za kratko vrijeme mogla steći slika o stradanjima tijekom Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini.

POPIS PO NACIONALNOSTIBKM - popis po nacionalnostiBKM – popis po nacionalnosti

OSTALIBKM - popis po nacionalnosti - OSTALIBKM – popis po nacionalnosti – OSTALI

INTERAKTIVNA MAPA

BKM - MAPA - po općini popisa
BKM – MAPA – po općini popisa – INTERAKTIVNO

 

VREMENSKA DISTRIBUCIJA

BKM - po mjesecima stradanja
BKM – po mjesecima stradanja

 

BKM - po mjesecima stradanja - HRVATI
BKM – po mjesecima stradanja – HRVATI

 

BKM - po mjesecima stradanja - BOŠNJACI
BKM – po mjesecima stradanja – BOŠNJACI

 

BKM - po mjesecima stradanja - SRBI
BKM – po mjesecima stradanja – SRBI

 

BKM - po mjesecima stradanja - OSTALI
BKM – po mjesecima stradanja – OSTALI

 

PROSTORNA DISTRIBUCIJA – PO OPĆINI POPISA

BKM - po općini popisa RELATIVNO
BKM – po općini popisa RELATIVNO

 

BKM - po općini popisa RELATIVNO - HRVATI
BKM – po općini popisa RELATIVNO – HRVATI

 

BKM - po općini popisa RELATIVNO - BOŠNJACI
BKM – po općini popisa RELATIVNO – BOŠNJACI

 

BKM - po općini popisa RELATIVNO - SRBI
BKM – po općini popisa RELATIVNO – SRBI

 

BKM - po općini popisa RELATIVNO - OSTALI
BKM – po općini popisa RELATIVNO – OSTALI

 

PROSTORNA DISTRIBUCIJA – MAPA PO OPĆINI POPISA RELATIVNO

PRIKAZANO NA MAPIBKM - općina popisa poznataBKM – općina popisa poznata

NIJE PRIKAZANOBKM - općina popisa nepoznataBKM – općina popisa nepoznata

BKM - MAPA - po općini popisa
BKM – MAPA – po općini popisa RELATIVNO

 

BKM - MAPA - po općini popisa RELATIVNO - HRVATI
BKM – MAPA – po općini popisa RELATIVNO – HRVATI

 

BKM - MAPA - po općini popisa RELATIVNO - BOŠNJACI
BKM – MAPA – po općini popisa RELATIVNO – BOŠNJACI

 

BKM - MAPA - po općini popisa RELATIVNO - SRBI
BKM – MAPA – po općini popisa RELATIVNO – SRBI

 

BKM - MAPA - po općini popisa RELATIVNO - OSTALI
BKM – MAPA – po općini popisa RELATIVNO – OSTALI

 

VREMENSKA  I PROSTORNA DISTRIBUCIJA – MAPA MJESEČNO PO OPĆINI POPISA RELATIVNO

PRIKAZANO NA VREMENSKOJ CRTIBKM - općina popisa poznata, mjesec stradanja poznatBKM – općina popisa poznata, mjesec stradanja poznat

NIJE PRIKAZANO NA VREMENSKOJ CRTIBKM - općina popisa nepoznata, ili mjesec stradanja nepoznatBKM – općina popisa nepoznata, ili mjesec stradanja nepoznat

BKM - MAPA - GIF - mjesečno po općini popisa
BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa

 

BKM - MAPA - GIF - mjesečno po općini popisa - HRVATI
BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa – HRVATI

 

BKM - MAPA - GIF - mjesečno po općini popisa - BOŠNJACI
BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa – BOŠNJACI

 

BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa – SRBI
BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa – SRBI

 

BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa – OSTALI
BKM – MAPA – GIF – mjesečno po općini popisa – OSTALI

 

BKM – MAPA – VIDEO – mjesečno po općini popisa
BKM – MAPA – VIDEO – mjesečno po općini popisa – HRVATI
BKM – MAPA – VIDEO – mjesečno po općini popisa – BOŠNJACI
BKM – MAPA – VIDEO – mjesečno po općini popisa – SRBI
BKM – MAPA – VIDEO – mjesečno po općini popisa – OSTALI

PODACI U CSV OBLIKU – IZVOR

Ukupno zapisa u izvoru: 95733
Datum prve obrade: 06.06.2024. godine
Zadnja promjena: 06.06.2024. godine

== Changelog (povijest promjena) ==

= 1.0.0 =
2024/06/06
* Prva inačica

BKM izvor svezak I BKM csv I
BKM izvor svezak II BKM csv II
BKM izvor svezak III BKM csv III
BKM izvor svezak IV BKM csv IVBKM csv IV indirektne

POGREŠKE
U analizama svjesno koristim podatke sa određenom malom pogreškom koja ne utječe bitno na kvalitetu analiza, a mogla je nastati iz više razloga.
Napominjem kako ova pogreška ni na koji način ne umanjuje vrijednost i značaj popisa, prema mom skromnom, nestručnom mišljenju.
Dva najvažnija moguća razloga za nastajanje pogreške u podacima:
1. Pogrešku sam učinio tijekom pretvaranja podataka iz jednog oblika (pdf) u drugi (csv->MySQL).
2. Pogrešku su učinili autor i suradnici.
Na popisu je radio veliki tim ljudi, nekoliko godina, pa je moguće da su u radu koristili različite inačice/verzije podataka – tri.
Pogreška se očituje u postojanju tri različite inačice podataka.
I na poimeničnom popisu, u tablicama sa popisima žrtava, nalazi se ukupno 95733 žrtve (direktne i indirektne).
II U analizama, tom I, str. 107. – 162. barata se brojem od 95940 žrtava.
III U analizama, tom I, str. 163. – 208. barata se brojem od 95595 žrtava (Tabela 33-39). Ove analize se odnose na prostornu distribuciju ljudskih gubitaka po općinama/gradovima popisa, po mjestu stanovanja (100 jedinica). Doda li se ovom broju još 589 žrtava sa općinom “Nepoznato” (560 direktne i 29 indirektne) dobije se ukupno 96184 žrtve, što se opet ne slaže niti sa I, niti sa II brojem žrtava.

Bez obzira na tri prolaza pri pretvaranju podataka postoji mogućnost da sam ja učinio pogrešku pri pretvaranju.
U prvom prolazu sam pretvorio podatke sa zadanim (default) postavkama programa za optičko prepoznavanje znakova (OCR).
U drugom sam pregledao ručno sve tablice, te ispravio mali broj pogrešno prepoznanih ćelija tablica.
U trećem prolazu sam četvrti svezak pretvorio u Excel oblik, automatski numerirao svaku žrtvu, te još jednom ručno prebrojio općinu sa najvećim odstupanjem – općinu Prozor/Rama. Ručnim brojenjem općine Prozor/Rama došao sam do broja 408 žrtava, dok se u analizama, tom I, str.202, Tabela 39/Table 39 nalazi ukupno 450 žrtava.

U ovim analizama koristim broj žrtava od 95733, koliko sam dobio zapisa o žrtvama pri pretvaranju iz pdf oblika u csv, pa potom u MySQL bazu podataka.

RAZLIKE U POPISU (IZVORNI PDF I PRETVORENI CSV)

BKM - razlike u popisu (pdf-csv)
BKM – razlike u popisu (pdf-csv)

BKM – razlike u popisu (pdf-csv) xlsx

DUPLIKATI
Priložena je datoteka sa mogućim duplikatima žrtava, ista polja: ime, prezime, ime oca, datum rođenja, ukupno 40 zapisa.
Dio žrtava sa ovog popisa od autora su već prepoznati kao duplikati, podaci su ažurirani u bazi podataka i javno dostupni na mreži, provjera se može izvršiti na poveznici IDC-a Sarajevo (IDC Sarajevo traženje mnemos.ba).
Ove žrtve su uključene u sve analize.

Zbog usporedbe sa popisom žrtava iz ww2, “SIV64”, prilažem i datoteku sa mogućim duplikatima za zapise sa tri jednaka polja: ime, prezime, ime oca.
Usporedbom podataka na velikim uzorcima (95733 “BKM” vs 657101 “SIV64”) može se doći do zaključka da je pri popisu žrtava “SIV64” izvršeno manje dodatnih provjera nakon završenog anketiranja, te je zbog takvog pristupa u podacima zaostalo i više duplikata.
Broj zapisa sa istim imenom, prezimenom i imenom roditelja u “BKM” je 1015 od 95733 ili 1,06 % (1015/95733*100), dok je broj takvih zapisa u popisu “SIV64” 66724 od 657101 ili 10,15% (66724/657101*100).

BKM – mogući duplikati (isto ime, prezime, ime roditelja i datum rođenja)
USPOREDBA SA POPISOM “SIV64”
BKM -isto ime, prezime i ime roditelja
SIV64 -isto ime, prezime i ime roditelja

USPOREDBA SA POPISOM “SPOMENICA HVO-a

BKM vs SPOMENICA HVO-a
BKM vs SPOMENICA HVO-a
BKM vs SPOMENICA HVO-a ostale općine
BKM vs SPOMENICA HVO-a ostale općine

 

USPOREDBA SA POPISOM “DRBiH

BKM vs DRBiH
BKM vs DRBiH
BKM vs DRBiH ostale općine
BKM vs DRBiH ostale općine

DRBiH popis csv

DRBiH – DOMOVINSKI RAT I ZLOČINI NAD HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI 1991. – 1995., svezak II, str. 200.-274.

Više informacija može se pronaći na stranicama 275.-281. knjige DRBiH.
Jedan izvor je obrađen po općini stanovanja, drugi po općini stradanja, pa može doći do značajnijeg odstupanja u nekim općinama.

Preuzimanja:
MAPE – popis stanovništva 1991. godine po općinama csv
MAPE – žrtve po općinama mjesečno csv
MAPE – žrtve po općinama csv

GRAFIKE – vremenska i prostorna distribucija xlsx
GRAFIKE – vremenska i prostorna distribucija HRVATI xlsx
GRAFIKE – vremenska i prostorna distribucija BOŠNJACI xlsx
GRAFIKE – vremenska i prostorna distribucija SRBI xlsx
GRAFIKE – vremenska i prostorna distribucija OSTALI xlsx

Poveznice:
QGIS – izrada animacija pomoću Temporal Controllera
Excel grafike – automatsko stvaranje grafikona za pojedinačne retke u podatkovnoj tablici
Više o korištenim mapama

OPASKA :
Nazivi općina su iz 1991. zbog izračuna odnosa sa popisom stanovništva iz te godine.
Sve općine u Sarajevu su spojene u jednu geometriju na mapi, jedan prikaz.

Izjava o odricanju od odgovornosti:
Ne snosim nikakvu odgovornost za pogreške u podacima.
Podatke koristite na vlastitu odgovornost…

Moguće pogreške možete prijaviti putem kontakt obrasca.

Vjekoslav Vučić

 

Dodatne informacije

Autor

Jezik

Izdavač

Godina izdanja